Betonwerk

Bangma is gespecialiseerd in het maken van betonnen constructies zoals: Onderbouwen voor ligboxenstallen die worden gerealiseerd met behulp van het Pascalbekistingssysteem, opslagplaatsen voor voer, erfverharding,kelders voor woningen en vloeren (klein en groot).


















Onderbouw van een grote ligboxenstal.